Informujemy, że udostępnione zostały nowe wersje programów Symfonia Start dostosowane do zmian prawnych w zakresie min. nowelizacji ustawy o VAT
Zmiany obejmują:
Symfonia Start Handel 2014:

  • Zmiana momentu powstawania obowiązku podatkowego;
  • Faktura zakupu z odwrotnym obciążeniem
  • Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR
  • Fiskalizacja - obsługa rabatów, fiskalizacja uproszczona, NIP na paragonie

Symfonia Start Faktura i Kasa 2014:

  • Zmiana momentu powstawania obowiązku podatkowego
  • Fiskalizacja - obsługa rabatów oraz fiskalizacja uproszczona, NIP na paragonie

Symfonia Start e-Dokumenty EDM 2014 (wersja bezpłatna, ale wymagająca odrębnej aktywacji):

  • Dostosowanie do serwisu miedzyfirmami.pl w zakresie wspólnego licencjonowania