Obszar zawierający bazowe moduły umożliwiające zarządzanie Systemem Forte oraz dokumentami w nim zarchiwizowanymi. W ramach obszaru dostępne są następujące moduły:

  • Administracja,
  • Repozytorium Dokumentów

 

Administracja
Bazowy moduł systemowy, umożliwia ewidencję wszystkich użytkowników systemu oraz nadanie im praw w różnych zakresach i konfiguracjach. Stanowi centralne miejsce zarządzania systemem, przechowuje informacje o posiadanych licencjach w ramach systemu. Rejestruje zmiany danych firmy na przestrzeni jej działalności.

Repozytorium Dokumentów
Bazowy moduł systemowy, stanowiący wiarygodne źródło wiedzy i zarazem archiwum dokumentów, w którym zapisywane są dokumenty zarówno papierowe jak i elektroniczne. W ramach Repozytorium Dokumentów znajdują się moduły: e-Faktury oraz e-Deklaracje, które rozszerzają funkcjonalność Repozytorium.