Zajęcia przeznaczone są dla Użytkowników rozpoczynających pracę z programem, przygotowują do bieżącej pracy z Systemem Symfonia i Forte. Umożliwiają zapoznanie Użytkownika nie tylko z podstawowymi funkcjami Systemu, jeśli to konieczne również z bardziej zaawansowaną funkcjonalnością.